İSTANBUL İLİ YILLAR İTİBARİYLE KAMU YATIRIM PROGRAMLARI
 
 
İstanbul İli 1995-2016 yılları arasındaki Yatırım Programları için tıklayınız.
 
2017 Yılı Yatırım Programının (Türkiye) ayrıntıları için tıklayınız.
2017 Yılı Yatırım Programının (İstanbul) ayrıntıları için tıklayınız.
 
 
İSTANBUL İLİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 
                Ülke genelinde Merkezi Yönetim, Döner Sermaye, SGK ve KİT ile Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların 3.042 adet projesi uygulanmak üzere onaylanmıştır.
 
Bu projelerin;                                                                             
  • Proje tutarı                                                      : 636 milyar 54 milyon 557 bin TL.
  • 2016 yılı sonuna kadar yapılan harcama     : 251 milyar 418 milyon 488 bin TL.
  • 2017 yılı ödenek toplamı                                : 80 milyar 393 milyon 89 bin TL.'dir.                                 
           
            Dış kredi ile yapılan mahalli idareler yatırımları dâhil edildiğinde toplam ödenek 116 milyar 241 milyon 083 bin TL olmaktadır.                                                                           
 
           İstanbul'da 2017 yılında 252 adet proje uygulanacaktır. Bu projelerin; 226 adedi münhasıran İstanbul ve İlçelerinde,  26 adedi diğer iller ile ortak olarak ayrılan toplu ödeneklerle uygulanacaktır.    
                                                            
           İstanbul'un da aralarında bulunduğu birkaç ilde yürütülen muhtelif projeler hariç olmak üzere İstanbul projelerinin:  
                                                    
  • Proje tutarı                                                    : 67 milyar 852 milyon 79 bin TL.
  • 2016 yılı sonuna kadar yapılan harcama   : 22 milyar 768 milyon 722 bin TL.  
  • 2017 yılı ödenek toplamı                              : 10 milyar 759 milyon 934 bin TL.' dir.                              
     
           İstanbul'un Ülke geneli içindeki payı; proje bedelleri toplamında% 10,7; 2016 yılı sonu harcama tutarında %9,1; 2017 yılı Yatırım ödeneğinde % 13,4'dür.
                
          2017 yılı yatırımlarının sektörel dağılımı incelendiğinde toplam ödeneklerin;
 
            % 85,84'ü Ulaştırma sektörüne,                                                                              
            % 5,18'i Eğitim  sektörüne,                                                                                     
            % 4,20'si Sağlık sektörüne,                                                                                     
            % 3,72'i Diğer Kamu Hizmetleri sektörüne,                                                           
            % 0,78'i Enerji sektörüne,                                                                                       
            % 0,28'i İmalat sektörüne                                                                                        
            %0,003'ü Tarım sektörüne ayrılmıştır.   
                              
       
    İstanbul'un da aralarında yer aldığı birkaç ilde sürdürülmekte olan projelerin proje bedeli, 2016 sonu harcama ve 2017 ödeneği gibi parasal bilgileri toplama dahil edilmemiştir.                              
          
 
2017 YATIRIMLARI GENEL İCMALİ 
           
SEKTÖRÜN ADI
PROJE SAYISI
PROJE TUTARI
2016 YILI  SONU HARCAMA
2017 YATIRIMI
2017 YILI TOPLAM ÖDENEKTEKİ  PAY
BİN (TL)
TARIM SEKTÖRÜ
3
62.700
0
300
%0,003
MADENCİLİK SEKTÖRÜ
0
0
0
0
%0,00
İMALAT SEKTÖRÜ
5
80.690
0
30.230
%0,28
ENERJİ SEKTÖRÜ
13
616.500
134.023
84.002
%0,78
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
40
59.843.630
19.162.311
9.236.379
%85,84
EĞİTİM SEKTÖRÜ
95
3.675.036
2.055.087
557.622
%5,18
SAĞLIK SEKTÖRÜ
31
2.278.181
1.107.104
451.653
%4,20
D.K.H. SEKTÖRÜ
39
1.295.342
310.197
399.748
%3,72
İSTANBUL GENEL
226
67.852.079
22.768.722
10.759.934
%100
     
                                                           
 
2017 YILI TÜRKİYE-İSTANBUL YATIRIMLARININ  KARŞILAŞTIRMASI
 
 
 
 
 
                             (BİN TL)
 
PROJE SAYISI
PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YIL SONU İTİBARI
İLE HARCAMA
CARİ YIL YATIRIMI
TÜRKİYE
3.042
636.054.557
251.418.488
80.393.089
İSTANBUL
226
67.852.079
22.768.722
10.759.934
İSTANBULUN TÜRKİYE
İÇİNDEKİ PAYI
%7,4
%10,7
%9,1
%13,4
 
 
 
 İSTANBUL İLİ 2016-2017 YILI GENEL KARŞILAŞTIRMASI
BİN TL
YATIRIM PROGRAMLARI
PROJE SAYISI
PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YIL SONU İTİBARI
İLE HARCAMA
CARİ YIL YATIRIMI
2016 PROGRAMI
201
57.602.628
(2015 Yıl Sonu)
19.286.191
6.912.399
2017 PROGRAMI
226
67.852.079
(2016 Yıl Sonu)
22.768.722
10.759.934
ARTIŞ ORANI
%12,4
%17,8
%18,1
%55,7