İL YATIRIM MODÜLÜ
 
 
İlimizdeki kamu yatırımlarının internet  ortamında  aylık olarak   izlenmesi  amacıyla  İl Yatırım  Modülü  hazırlanmış  ve 31 Mart 2012  tarihi  başlangıç alınarak  her ay sonu itibarıyla proje bilgilerinin güncellenmesine yönelik veri giriş işlemleri başlatılmıştır.  
 
İl  Yatırım  Modülü;  devamlılık  arz eden,  sürekli güncellenmesi gereken  ve Yatırımcı  Bölge ve İl Kuruluşlarının yatırımlarının her aşamasını  takip imkanı  veren  bir  sistemdir.
 
İl Yatırım Modülü; güncellenebilme  özelliği, bilgilerin yeterliliği, çok sayıda fotoğraf eklenebilmesi ve sisteme  yüklenen projelerin;  il geneli, ilçe, muhtelif ilçe, sektör, bütçe, karakteristik, kurum ve tüm durumlar bazında  sorgulama seçeneklerine  olanak  tanıyan Türkiye’de  benzeri olmayan  bir  bilgisayar  yazılımıdır.
 
İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımlann izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülüne http://yonetim.istanbul.gov.tr/  adresinden düzenli olarak her ay veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.
 
Veri Girişleri için lütfen tıklayınız.