18 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’ce kabul edilen On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete’nin 23 Temmuz 2019 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

On Birinci Kalkınma Planı için tıklayınız.