İSTANBUL VALİLİĞİ KÜTÜPHANE PROJESİ
 
 
      
        İstanbul Valiliği Kütüphane Projesi ile İstanbul Valiliği Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezinde bulunan 2.688 adet kitap Müdürlüğümüzce oluşturulan yazılım programı ile elektronik ortama aktarılmıştır. Proje ile yayınların tek bir sistem  üzerinden kayıt altına alınması, yayınların anlık  olarak izlenebilmesi ve taranabilmesi, yayınlara uzaktan erişimin sağlanabilmesi amaçlanmıştır.
 
          http://kutuphane.istanbul.gov.tr/  adresinden gerekli kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapılabilmektedir.