İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİ (İLYAS)
 
 
 
İLYAS NEDİR
 
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2017 yılının son çeyreğinde İl Yatırım Takip Sistemi Projesi hayata geçirilmiştir.
    
İl Yatırım Takip Sistemi Projesi (İLYAS); ülke çapında geliştirilen kamu yatırım projelerine ait verilerin tek bir sistem üzerinden kayıt altına alınması, anlık ve il bazlı olarak yatırım projelerinin izlenebilmesi,         il bütçelerinin görüntülenebilmesi ve iş zekası kapsamında desteklenerek analizlerinin yapılabilmesi amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.
 
Projenin amacı kamu yatırım süreçlerinin merkezden de izlenerek, kamu yatırımlarının daha hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması ve yatırım süreçlerine
yönelik yönelik planlama, uygulama, takip, değerlendirme ve denetim kapasitesinin arttırılmasıdır.
 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da illerdeki yatırımlar İLYAS üzerinden takip edilmektedir.
 
İLYAS PROJESİ NASIL ÇALIŞIR/ PROJENİN MANTIĞI NEDİR
 
Bilindiği üzere her yıl, Ocak, Nisan,  Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 defa İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları yapılmaktadır.
 
Toplantılardan önce, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile belediye başkanlıkları Valiliğimiz İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü sitesinde yayınlanan (http://www.istanbulplanlama.gov.tr/ilkoordinasyontoplantisi) "Yatırım Projeleri İzleme Formunun" doldurarak Valiliğimize iletmektedirler.
 
Bize iletilen bu formlar Valiliğimizce kağıt ortamında özetlenerek “Dönem Değerlendirme Raporu” haline getirilmekte ve sayın Valimize ve toplantıya katılan koordinasyon kurulu üyelerine sunulmaktadır. Ayrıca daha sonra yine yazılı olarak İçişleri Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına (daha önce Kalkınma Bakanlığı) iletilmektedir.
 
İŞTE İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİ / İLYAS TAM BU NOKTADA DEVREYE GİRİYOR
 
İLYAS ile toplantılardan önce Valiliğimize kâğıt ortamında gönderilen bu yatırımların https://www.e-icisleri.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/YatirimTakipSistemi/YTSLogin.aspx adresinden elektronik sisteme aktarılması amaçlanmıştır.
 
Böylece oluşturulan sistem sayesinde İl Koordinasyon Kuruluna sunulacak olan raporlar sistem tarafından üretilecek, ilde yapılan kamu yatırımları elektronik olarak ve coğrafi bilgi sistemleriyle desteklenmiş şekilde takip edilebilecektir.
 
Bu amaçla,  İl Koordinasyon Kurulu toplantılarından önce (toplantının düzenlendiği ayın ilk beş iş günü içinde), Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yatırımcı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından “Yatırım Projeleri İzleme Formu” ile Valiliğimize gönderilen yatırımlar, İLYAS sistemine girilecektir.
 
Ayrıca Valiliğimizce gerekli kontrollerin sağlanması açısında yatırım izleme formları yine yazılı olarak Valiliğimize gönderilmeye devam edecektir.
 
İLYAS SİSTEMİNE VERİ GİRİŞ TARİHLERİ

I. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı   Toplantı Nisan ayında yapılmaktadır. İLYAS Sistemine veri girişleri Nisan ayının ilk 5 iş günü içinde tamamlanacaktır.
II. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı:    Toplantı Temmuz ayında yapılmaktadır. İLYAS Sistemine veri girişleri Temmuz ayının ilk 5 iş günü içinde tamamlanacaktır.
III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı:  Toplantı Ekim ayında yapılmaktadır. İLYAS Sistemine veri girişleri Ekim ayının ilk 5 iş günü içinde tamamlanacaktır.
IV. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı:   Toplantı Ocak ayında yapılmaktadır. İLYAS Sistemine veri girişleri Ocak ayının ilk 5 iş günü içinde tamamlanacaktır.
 
 
 
 
 
 
İLYAS  RAPORLAMA EKRANI (POWER-BI) İÇİN TIKLAYINIZ. (Bu ekran yalnızca İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerce görüntülenebilmektedir.)