Karar Sayısı : 2009/15169  Ekli “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(GÜN)  ( EN GEÇ SÜRE)
1 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Mülk Edinim İzinleri
 • Mülk edinimi duyurusu için TIKLAYINIZ.
 • Başvuru dilekçesi.
 • Koordinatlı Çap Örneği
 • Takyidatlı Tapu Kaydı
 • Şirketin Taşınmaz Tasarrufuna İzinli Olduğunu ve Temsilcisini Gösterir Yetki Belgesi
 • Yabancı Ortakların İsimlerini veya Ünvanlarını, Tabiiyetlerini ve Şirketteki Ortaklık Oranlarını İçeren Son 1 Ay İçinde Alınan Mevcut Durumu Gösteren Belge
 • Taahhütname ve Taahhütnameyi İmzalayan Şirket Yetkilisine ait İmza Sirküleri (İmzalayan kişi şirket adına mülk almaya ve satmaya yetkili kişi olmalıdır)
 • Vekâleten yapılan müracaatlarda vekâletname,

 

 
 
30
2 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak İzinleri (Sınırlı Ayni Hak İzinleri)
 
 • Sınırlı ayni hak edinimi duyurusu için TIKLAYINIZ.
 • Ayrıntılı dilekçe.
 • Şirketin Taşınmaz Tasarrufuna İzinli Olduğunu ve Temsilcisini Gösterir Yetki Belgesi
 • Taahhütname ve Taahhütnameyi İmzalayan Şirket Yetkilisine ait İmza Sirküleri
 • Vekâleten yapılan müracaatlarda vekâletname
 
 
 
 
 
3

Başvuru esnasında yukarıda istenilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:
 
İsim : Coşkun SARIYILDIZ
Unvan : Müdür Vekili
Adres : İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Tel : 0 212 455 59 00 (Dahili 5771-5772)
Faks : 0 212 513 13 03
E-Posta planlama@istanbul.gov.tr
 
 
İkinci Müracaat Yeri:
 
İsim : M.Bahattin ATÇI
Unvan : Vali Yardımcısı
Adres : İstanbul Valiliği
Tel : 0 212 455 59 00
Faks : 0 212 513 13 03
E-Posta : planlama@istanbul.gov.tr