Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi’ne (ESA-2010) uyum kapsamında ana revizyon çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda 2009 bazlı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) serisinin tamamlayıcı bir unsuru olarak İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 3. Düzeye karşılık gelen 81 il ve İBBS 2. Düzeye karşılık gelen 26 bölge için gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplandı.

2004-2014 yılları için cari fiyatlarla üretim yöntemi kullanılarak tarım, sanayi ve hizmetler ayrıntısında derlenen il bazında GSYH hesaplamalarında, Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE Rev 2) kullanıldı.

 
 
 

Gayrisafi Yurtiçi Hasıladan en yüksek payı 2014 yılı için %30,5 ile İstanbul aldı

İl düzeyinde GSYH hesaplamalarına göre; 2014 yılı için İstanbul 622 milyar 762 milyon TL ile en yüksek gayrisafi yurtiçi hasılaya ulaştı ve toplam gayrisafi yurtiçi hasıladan %30,5 pay aldı. İstanbul’u, 186 milyar 977 milyon TL ve %9,1 pay ile Ankara, 127 milyar 430 milyon TL ve %6,2 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırayı 1 milyar 756 milyon TL ile Kilis, 1 milyar 416 milyon TL ile Ardahan ve 1 milyar 238 milyon TL ile Bayburt aldı.

 
 

İstanbul, 2014 yılında 43 645 TL ile kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılada ilk sırayı aldı

2014 yılında kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada, İstanbul 43 645 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 43 521 TL ile Kocaeli ve 36 680 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamalarında, 9 913 TL ile Van, 9 773 TL ile Şanlıurfa ve 8 486 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

2014 yılında kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 14 il, Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.  
 
Kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla dolar olarak ülke ortalaması 12.112 $, İstanbul ise 19.957 $ ile ilk sıradadır. 19.900 $ ile Kocaeli 2. sırada bulunmaktadır.
 
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24920