EKMEK ISRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI
 
 
 
        Bilindiği üzere 2013/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile "Ekmek Israfını Önleme Kampanyası" başlatılmıştır.
 
        
        Toplumumuzun nimet bildiği ve kutsal bir değer atfettiği ekmekle ilgili üretim, tüketim, israf ve tüketici alışkanlıkları konularında; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından yurt çapında yaptırılan bir araştırmada; ülkemizde günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar ekmeğin israf edildiği sonucu ortaya çıkmıştır. Söz konusu ekmek israfının bugünkü parasal karşılığı; 1,5 milyar TL olup bu rakam dünya sıralamasında ilk sıralarda olduğumuz un ihracatından elde ettiğimiz bir yıllık gelire eşdeğerdir.
 
        Bu üzücü sonuçlar; ekmek israfının önlenmesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınmasını gerekli kılmış, bu doğrultuda 17.01.2013 tarihinde “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlatılmıştır.
 
        Kampanya ile israf konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması, israfın üretim ve tüketim aşamalarında önlenmesi, ekmeğin uygun yöntemler ile muhafazasının sağlanması, bayat veya ihtiyaç fazlası ekmeğin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi konularında toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
 
 
        Kampanya ile ilgili bilgiler http://www.ekmegevefa.com/  adresinden takip edilebilir.