Araştırmacı Bilgi Formunu indirmek için Tıklayınız.
 
 

 

Kurum ve kuruluşunuza; 4046 sayılı Kanun (özelleştirme), 657 sayılı Kanun’un 91. maddesi ve 6360 sayılı Kanun ile İl Özel İdarelerinin kapanması, 6191 Sayılı kanun ile Yaş kararları ve bunlara benzer diğer mevzuat hükümleri gereğince Araştırmacı olarak atanan personel tarafından Yukarada belirtilen form doldurularak 03.01.2020  tarhinine kadar planlama@istanbul.gov.tr adresine iletilecektir.