İSTANBUL İLİ 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 
 
        1- 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanmıştır.     
 
 
                -  2019 Yılı Türkiye Yatırım Programı Ayrıntıları için tıklayınız. 
                2019 Yılı İstanbul Yatırım Programı Ayrıntıları için tıklayınız.
                Yıllar İtibariyle Yatırım Programları için tıklayınız.
              
        2- Ülke genelinde Merkezi Yönetim, Döner Sermaye, SGK ve KİT ile Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların 2.964 adet projesi uygulanmak üzere onaylanmıştır.
        Bu projelerin;
        Proje tutarı                                                              :  977 milyar 750 milyon 95 bin TL.                
        2018 yılı sonuna kadar yapılan harcama              : 480 milyar 426 milyon 048 bin TL.,
        2019 yılı ödenek toplamı                                         : 65 milyar 388 milyon 723 bin TL.'dir. 
 
        Dış kredi ile yapılan mahalli idareler yatırımları dahil edildiğinde toplam ödenek 71 milyar 991 milyon 435 bin TL olmaktadır.
 
        3- İstanbul'da 2019 yılında 268 adet proje uygulanacaktır. Bu projelerin;
        206 adedi münhasıran İstanbul ve İlçelerinde,  62 adedi diğer iller ile ortak olarak ayrılan toplu ödeneklerle uygulanacaktır.                                                                  
        İstanbul'un da aralarında bulunduğu birkaç ilde yürütülen  projeler hariç olmak üzere
        İstanbul projelerinin:
        Proje tutarı                                                                    :  104 milyar 363 milyon 064 bin TL.
        2018 yılı sonuna kadar yapılan harcama                   :   23 milyar 616 milyon 904 bin TL.
        2019 yılı ödenek toplamı                                              :    9 milyar 897 milyon 568 bin TL.' dir.
                                                                         
        İstanbul'un Ülke geneli içindeki payı; proje bedelleri toplamında  % 9,6; 2018 yılı sonu harcama tutarında % 4,9; 2019 yılı Yatırım ödeneğinde % 13,7'dir.
 
        4- 2019 yılı yatırımlarının sektörel dağılımı incelendiğinde toplam ödeneklerin;
                % 69,73'ü Ulaştırma sektörüne,       
                % 9,86'sı Eğitim  sektörüne, 
                % 2,77'si Sağlık sektörüne,   
                % 17,47'si Diğer Kamu Hizmetleri sektörüne,        
                % 0,1'i Enerji sektörüne,     
                % 0,1'i İmalat sektörüne      
                %0,0001'i Tarım sektörüne ayrılmıştır.       
                                                                      
        Not: İstanbul'un da aralarında yer aldığı birkaç ilde sürdürülmekte olan projelerin proje bedeli, 2018 sonu harcama ve 2019 ödeneği gibi parasal bilgileri toplama dahil edilmemiştir.