2019 Yılı IV. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 28 Ocak 2020 tarihinde Vali Yardımcımız Sayın Mehmet Bahattin ATÇI başkanlığında Valiliğimiz Ek Bina Toplantı Salonunda yapılmıştır.
                
        
Buna göre, İlimizde finansman kaynağı;
Genel Bütçe, Özel Bütçe, Mahalli İdare (dış kredili projeler), SGK, KİT bütçelerine dayanan 1.091  proje uygulanmaktadır.
Bu projelerin toplam tutarı 185 milyar 9 milyon TL,
Önceki yıllar harcaması 57 milyar 82 milyon TL,
Yılı  ödeneği  32 milyar 6 milyon  TL,  harcama  tutarı ise 14  milyar  270  milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2019 yılında nakdi gerçekleşme oranı % 44,6 olup
317 proje tamamlanmıştır.
Yıl içerisindeki ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına bakıldığında;
ulaştırma-haberleşme sektörünün % 56,3 ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir.
Genel ve Özel Bütçeli kuruluşlarımızın yürüttüğü proje çalışmaları incelendiğinde;
2019 yılında yürütülen 1.043 projenin toplam tutarı 98 milyar 757 milyon TL
Önceki yıllar harcaması 39 milyar 433 milyon TL,
Yılı  ödeneği 12 milyar 659 milyon TL, yılı harcama tutarı 9 milyar 128 milyon TL olup,  % 72 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
İlçe Belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından yürütülen dış kredili yatırımlar dahil olmak üzere 48 projenin toplam tutarı 86 milyar 252 milyon TL,
Önceki yıllar harcaması 17 milyar 649 milyon TL,
Yılı ödeneği 19 milyar 347 milyon TL, yılı harcaması 5 milyar 141 milyon TL olup, nakdi gerçekleşme oranı % 26,6 olmuştur.
Ödeneklerin sektörel dağılımı;
Ulaştırma-haberleşme sektörü  % 56,3,  eğitim % 9,4,   sağlık % 4,4   enerji % 2,6,
Diğer kamu hizmetleri sektörlerinde ise % 27,2 olmuştur.
Eğitim-Kültür ve Sağlık alanında en fazla yatırım harcaması
361 milyon TL ile Şişli
311 milyon TL ile Fatih ve
176 milyon TL ile Kadıköy ilçelerine yapılmıştır.