2017 Yılı IV. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 18 Ocak 2018 Perşembe günü İstanbul Valisi Sayın Vasip ŞAHİN Başkanlığında İstanbul Valiliği Ek Bina Toplantı Salonunda Yapılmıştır. Buna göre:
 
2017 yılı sonu itibari ile mahalli idare yatırımları dâhil olmak üzere İstanbul il genelindeki toplam 1.080 adet projenin tutarı 109.582.089.343 TL, yılı ödeneği  16.366.756.928 TL olup, yıl sonu toplam harcaması  9.706.827.695 TL’dir.
1.080 adet projenin,  274 adedi bitirilmiş, 481 adedi devam etmekte, 129 adedi ise ihale safhasında olup, 196 adedine hiç başlanılamamış ve % 59 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
İlimizde uygulanan projelere ayrılan ödenek miktarlarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde;
% 50,7’sinin ulaştırma sektörüne,
% 19,4’ünün diğer kamu hizmetleri sektörüne,
% 12,4’ünün eğitim sektörüne,
% 11,4’ünün içme suyu sektörüne,
% 3,4’ünün sağlık sektörüne,
% 2,5’inin enerji sektörüne,
% 0,2’sinin tarım sektörüne,
        ayrıldığı tespit edilmiştir.
Ödenekler içinde en yüksek pay % 50,7 ile ulaştırma sektörüne, ikinci olarak % 19,4 ile diğer kamu hizmetleri sektörüne aittir.  
Biten 274 adet projenin sektörlere göre dağılımı ise şöyledir:
Eğitim sektöründe 94 adet,
Diğer kamu hizmetleri sektöründe ise 75 adet,
Tarım sektöründe 53 adet,
Ulaştırma sektöründe 37 adet,
İçme suyu sektöründe 2 adet,
Sağlık sektöründe 5 adet,
Enerji sektöründe 8 adet
proje bulunmaktadır.
 
Dönem Değerlendirme Raporunu bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.