2017 Yılı II. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 20 Temmuz 2017 Perşembe günü Valimiz Sayın Vasip ŞAHİN Başkanlığında İstanbul Valiliği Ek Bina Toplantı Salonunda Yapılmıştır. Buna göre:
 
            30.06.2017 günü itibarı ile mahalli idare yatırımları dâhil olmak üzere İstanbul il genelindeki toplam 1.029 adet projenin tutarı   119.255.527.897 TL, yılı ödeneği 18.777.339.078 TL olup dönem sonu toplam harcaması 3.713.427.226 TL’dir.
1.029 adet projenin,  84 adedi bitirilmiş, 535 adedi devam etmekte, 157 adedi ise ihale safhasında olup, 253 adedine hiç başlanılamamış ve % 20 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
İlimizde uygulanan projelere ayrılan ödenek miktarlarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde;
% 62,5’inin ulaştırma sektörüne,
% 14,1’inin diğer kamu hizmetleri sektörüne,
% 9,8’inin eğitim sektörüne,
% 9,7’sinin içme suyu sektörüne,
% 2,2’sinin sağlık sektörüne,
% 1,6’sının enerji sektörüne,
% 0,1’inin tarım sektörüne ayrıldığı tespit edilmiştir.
Ödenekler içinde en yüksek pay % 62,5 ile ulaştırma sektörüne, ikinci olarak % 14,1 ile diğer kamu hizmetleri sektörüne aittir.  
 
Biten 84 adet projenin sektörlere göre dağılımı ise şöyledir:
Eğitim sektöründe 29 adet,
Diğer kamu hizmetleri sektöründe ise 28 adet,
Ulaştırma sektöründe 19 adet,
Tarım sektöründe 4 adet,
Sağlık sektöründe 3 adet,
Enerji sektöründe 1 adet,
proje bulunmaktadır.  
 
2018 Yılı Yatırım Teklifleri:
 
Bilindiği üzere II. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının bir diğer gündem maddesini 2018 yılı yatırım tekliflerinin görüşülmesi hususu oluşturmaktadır. Bu kapamda İlimizde 24 adet yatırımcı kuruluşun 2018 yılı yatırım teklifleri belli olmuş olup, bu kuruluşlarca 2018 Yılı Yatırım Programına 202 adet projenin alınması teklif edilmiştir. Bu projelerin toplam tutarı 3.171.863.715 TL olup, 2018 yılında öngörülen yatırım tutarı ise 1.014.422.259 TL’dir.
 
Dönem Değerlendirme Raporunu bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.