Yüksek Planlama Kurulu'nun 03.10.2016 tarihli ve 2016/28 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na Sunulan ekli "2017 Yılı Programı" ile "2017 Yılı Programının Uygulaması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 03.10.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
2017 Yılı Programının Uygulaması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.
 
 

Ayrıca yıllar itibariyle Yıllık Programları görmek için tıklayınız.