Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.10.2017 tarihli ve 2017/36 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na Sunulan ekli "2018 Yılı Programı" ile "2018 Yılı Programının Uygulaması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 11.10.2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
2018 Yılı Programının Uygulaması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.
 
 

Ayrıca yıllar itibariyle Yıllık Programları görmek için tıklayınız.